Individuele coaching

Individuele coaching is gericht op je persoonlijke ontwikkeling. Dit kan gericht zijn op loopbaanvragen, competentie ontwikkeling, versterken van leiderschap of persoonlijke kracht.Viraeda biedt de volgende individuele coaching:

Beeldmerk ViraedaLoopbaancoaching 
Loopbaancoaching is gericht op een heroriëntatie op werk en/of functie. Dit kan zijn vanuit een eigen behoefte of vanuit een gedwongen situatie (denk aan ontslag, veranderingen waardoor je je huidige werk niet meer kunt verrichten). Je gaat op onderzoek uit naar wie je bent, wat je wilt en wat je kan. We onderzoeken wat belangrijk voor je is in werk en leven, wat je energie geeft, welke kwaliteiten en vaardigheden je hebt en in welk werk en/of functie dit terug te vinden is. Desgewenst kunnen we vervolgens samen kijken welke stappen je kunt ondernemen om dat werk of die functie te vinden.
Voor 45 plussers wordt in 2019 een gratis, gesubsidieerd, loopbaantraject aangeboden, zowel individueel als in een groep. Kijk voor meer informatie op Loopbaantraject 45 plussers.

Beeldmerk ViraedaPerformance Coaching
Performance coaching is gericht op de ontwikkeling van specifieke individuele competenties en vaardigheden. We bepalen samen je ontwikkelvraag in relatie tot je huidige of geambieerde toekomstige functie. Op een pragmatische en oplossingsgerichte wijze werken we stapsgewijs toe naar je doel.
Is de aanleiding voor het coachtraject in opdracht van je werkgever, dan zal gestart worden met een gezamenlijk gesprek om aanleiding, doel en terugkoppeling van de resultaten af te spreken.

Beeldmerk ViraedaPersoonlijke Kracht
Persoonlijke kracht is gericht op het versterken van je eigen kracht. Zit je niet lekker in je vel, wil je ‘het’ allemaal anders gaan doen of wil je (weer) grip krijgen op je leven of je loopbaan? Maar weet je even niet zo goed waar en hoe je moet beginnen? Dan nodig ik je van harte uit om vrijblijvend met me in gesprek te gaan om samen te onderzoeken of ik je kan helpen inzicht te krijgen in je situatie, de eerste stap te zetten en een steuntje in de rug te zijn.

Beeldmerk ViraedaLeiderschap
Coaching voor (beginnend) leidinggevenden is gericht op het versterken van je leiderschap. Je wilt je effectiviteit als (beginnend) leidinggevende vergroten bij het realiseren van de strategische doelstellingen van je organisatie en je leiderschapskwaliteiten verder ontwikkelen.  Centraal in deze gesprekken staan zelfreflectie,  zelfinzicht en zelfontwikkeling. Je bent daarbij je eigen leider en ik zal vooral je spiegelende sparringpartner zijn. De duur en frequentie is maatwerk en wordt in onderling overleg afgesproken.

Beeldmerk ViraedaE-coaching
E-coaching is een mogelijk vervolg op een van de andere coachingstrajecten om een extra steuntje in de rug te houden bij je verdere ontwikkeling. Per e-mail houden we na afloop van je coachtraject nog maximaal een half jaar contact.