Teamcoaching

Teamcoaching is gericht op de teamontwikkeling van een team als geheel en de leden van dat team afzonderlijk. Doel is het stimuleren van het nemen van gezamenlijk eigenaarschap voor de teamontwikkeling en het resultaat daarvan. De plek en rol van de leidinggevende(n) van het team kunnen niet los van de teamcoaching worden gezien. Afhankelijk van de samenstelling van het team, de fase van teamontwikkeling en organisatiecontext wordt inhoud gegeven aan  de teamcoaching.

Teamcoaching is maatwerk en de duur, frequentie en invulling wordt in onderling overleg afgesproken. Neem vrijblijvend contact op om samen de mogelijkheden te verkennen.