Praktische informatie Loopbaantraject 45 plussers

Het Loopbaantraject wordt gefinancierd vanuit het Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers , een tijdelijke subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers. Het doel van het Ontwikkeladvies is dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij op een duurzame en leuke manier werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen.

Groepstraject Loopbaantraject 45+

Tijdens het loopbaantraject staan we stil bij je eigen loopbaan, je gaat onderzoeken waar het nog past en waar niet, nu en in de toekomst.  Verder kijken we naar wat belangrijk voor je is in je werk, hoe het staat met je vitaliteit, je financiële situatie en je maakt een persoonlijk ontwikkelplan. Het Loopbaantraject 45+ bestaat uit drie persoonlijke gesprekken en twee groepsbijeenkomsten.

De groepsbijeenkomsten vinden plaats op:
Woensdagochtend 30 oktober 2019
Woensdagochtend 27 november 2019
Locatie: Het Coachhuis, Bruijnssteeg 28, 7411 LT Deventer.

Voor de drie persoonlijke gesprekken plannen we samen een afspraak op één van de volgende data:
Gesprek 1:         16 of 23 oktober  2019
Gesprek 2:         6 of 13 november 2019
Gesprek 3:         4 of 11 december 2019
Locatie: Viraeda, Waterdijk 2 743 RC Schalkhaar

Aanmelden

Om je aan te melden kun je een mail sturen naar info@viraeda.nl. Je krijgt dan de volgende formulieren toegestuurd met het verzoek deze in te vullen en te voorzien van de gevraagde bijlagen:

  • Aanmeldingsformulier met de volgende bij te voegen informatie:
    • Kopie, scan of foto van een wettig identiteitsbewijs van de deelnemer, zonder pasfoto van de deelnemer;
    • Documentatie of (mondelinge) toelichting waaruit het beroep (en de functieomschrijving) van de deelnemer blijkt;
    • Documentatie of (mondelinge) toelichting waaruit blijkt dat de deelnemer een werkende is die gemiddeld 12 uur per week werkt.
  • Vragenlijst deelnemers Regioplan.
  • Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens.

Deze zijn noodzakelijk om mee te kunnen doen aan het gesubsidieerde traject.

Toch liever een persoonlijk loopbaantraject?

Wil je wel gratis en gesubsidieerd werken aan je eigen loopbaan, maar doe je dit liever individueel in een persoonlijk, op maat gemaakt traject? De invulling ervan bepalen we samen met een tijdsbesteding van 4 uur coaching verdeeld over 3 of 4 gesprekken. Neem voor meer informatie gerust contact op.

Meer weten?

Wil je meer weten over de inhoud van het traject of wil je meer informatie over een gratis (gesubsidieerd) traject voor jou persoonlijk op maat? Mail of bel dan naar tel. 06-82064508 of info@viraeda.nl.

Terug naar Gratis Loopbaantraject 45 plussers