Teamcoaching

Teamcoaching is gericht op de teamontwikkeling van een team als geheel en de leden van dat team afzonderlijk.

 

Doel is het stimuleren van het nemen van gezamenlijk eigenaarschap voor de teamontwikkeling en het resultaat daarvan. De plek en rol van de leidinggevende(n) van het team kunnen niet los van de teamcoaching worden gezien. Afhankelijk van de samenstelling van het team, de fase van teamontwikkeling en organisatiecontext wordt inhoud gegeven aan  de teamcoaching.

Als  Gallup Certified Strengthscoach kan ik het team begeleiden om talentgericht samen te werken. Met behulp van de Gallup Strengthsfinder leren teamleden het best mogelijke in zichzelf naar boven halen en ook dat van de anderen te zien en te waarderen. Het is een krachtige manier om teams elkaars talenten te laten zien, te waarderen en effectief in te zetten en doelen te bereiken. Naast de individuele rapportages geeft de Teamgrid inzicht in de aanwezige sterke punten in het gehele team.

Meer over Gallup Strengthsfinder

Belangstelling?
Teamcoaching is maatwerk en de duur, frequentie en invulling wordt in onderling overleg afgesproken. Wil je meer weten, mail of bel dan naar tel. 06-82064508 of info@viraeda.nl.